Lenas Odlingar är KRAV-certifierad sedan 2018.
Det innebär att vi följer reglerna för ekologisk odling som är uppsatta av organisationen KRAV. Det innebär det att vi är varsamma när vi brukar jorden, inte använder handelsgödsel eller bekämpningsmedel och vi minimerar förbrukning av energi. Reglerna innehåller också vilka förpackningar vi använder .

Vill du veta mer om KRAV´s regler , gå vidare till krav.se