Vi odlar grönsaker så miljövänligt som möjligt med ständiga förbättringar som en naturlig del i vårt arbete.

  • Vid varje transport, jordbearbetning eller användande av andra maskiner använder vi de redskap, fordon och maskiner som ger minst miljöpåverkan men ändå utför arbetet.
  • Vid alla typer av inköp väljer vi i första hand miljömärkta varor och tjänster.
  • Vi minimerar avfall och det avfall som uppstår hanterar vi enligt avfallstrappan.